فروش تجهیزات اینترنت اشیاء در حوزه مراقبت های پزشکی در سال 2024 به 200 میلیارد می رسد

اگر بکارگیری تجهیزات، دستگاه ها و خدمات متصل به اینترنت در صنعت مراقبت های پزشکی، ادامه پیدا کند، انتظار می رود که فروش آن تا سال 2024 به 200 میلیارد دلار برسد.

تخمین زده می شود که تا سال 2020، 21 میلیارد دستگاه متصل به اینترنت در جهان وجود خواهد داشت. تأثیر این واقعیت در صنعت مراقبت های پزشکی نیز همانند بقیه صنایع خواهد بود. پژوهشی که با عنوان « اینترنت اشیاء (IoT) در حوزه مراقبت های پزشکی»، انجام شده، روندهای رو به رشدِ اینترنت اشیاء در مراقبت های پزشکی را مورد مطالعه قرار داده و  تخمین ها و پیش بینی های خاصی از بازار را ارائه داده است.

کاربرد صنعتی فنآوری در حوزه مراقبت های بهداشتی ناشی از دستورالعمل های دولتی، کمبود نیروی انسانی، بهبود نتایج بالینی و افزایش فشار بر عملکردهای حوزه مراقبت های بهداشتی می باشد. رشد قابلیت در دسترس بودن خدمات و فروشندگان امکان دسترسی به  سیستم های پیچیده را افزایش داده و گزینه های بیشتری را ارائه می دهد که مستقیماً بر پاسخگویی به نیاز های موجود در صنعت بهداشت متمرکز است. با ظهور اینترنت اشیاء پیشرفت های شگفت انگیزی ایجاد شده است و انتظار می رود تقاضا طی 5 سال آینده بصورت تصاعدی رشد کند.

به منظور افزایش قدرت و دقت تشخیص بیماری می توان از اینترنت اشیاء بهره برد که در این صورت سرپرستان می توانند سریع تر و آگاهانه تر مورد بیماران تصمیم بگیرند. مسئله کمبود پزشک در تمام دنیا فراگیر بوده و میزان تشخیص غلط بیماری به شدت در حال افزایش است. به جای اینکه متخصصان پزشکی بیش از پیش تحت فشار قرار گیرند، اینترنت اشیاء می تواند تأثیر معنی داری بر صنعت مراقبت های پزشکی داشته باشد.

 

your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *