آمازون، اپل، گوگل و زیگ‌بی، به منظور توسعه و ارتقاء یک استاندارد ارتباطی نوین و بدون حق امتیاز، کارگروه جدیدی تشکیل داده‌اند تا بتوانند سطح سازگاری میان محصولات خانه‌های هوشمند را افزایش دهند.